Stadgar

Stadgar för Föreningen flaskmatning i Sverige

1. Namn
Föreningens namn är Föreningen Flaskmatning i Sverige härefter kallad Föreningen.

2. Form
Föreningen är en ideell förening. Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, partipolitiska, privata eller kommersiella intressen.

3. Syfte och målsättning
Föreningen Flaskmatning i Sverige är en ideell förening vars syfte är att kämpa för föräldrars rätt till fri och objektiv information om modersmjölksersättning och flaskmatning.

Modersmjölksersättning tillgodoser ett spädbarns näringsbehov och är ett fullgott alternativ till amning. De skillnader som finns mellan bröstmjölk och ersättning är faktiskt mycket små. Här i Sverige har vi rent vatten, hög läskunnighet och god vård. Vi ska inte pressas och tvingas till att amma om vi inte kan eller inte trivs med det.

Vår målsättning är att föräldrar ska erbjudas ett fritt val om hur de ska mata sina spädbarn och att de ska få allt stöd och all information de behöver, helt fri från moraliserande och tvång.

4. Medlemskap
Alla som ställer sig bakom föreningens syfte och målsättning är välkomna att söka medlemskap. Dock får ej anställda hos tillverkare av bröstmjölksersättning vara medlem i föreningen. Endast medlemmar som har betalat sin årsavgift har rösträtt på medlems- och årsmöte.

5. Möten
Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

6. Styrelse
Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter. Styrelseledamöter kan väljas för perioder om 1 eller 2 år vid årsmötet, detta för att skapa kontinuitet mellan styrelser.

7. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

8. Uteslutning
Medlem som klart bryter mot Föreningens stadgar, syfte eller målsättning, kan av styrelsen tillfälligt uteslutas. Definitiv uteslutning avgörs vid omröstning på årsmötet.

2015-04-15

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s