Filed under Uncategorized

Årsmöte 2019

Nu är det dags för årsmöte! När: Den 19 februari. Tid: 20:00. Var: Alla medlemmar är välkomna att delta via föreningens facebook-sida.

Dags för årsmöte

Föreningen Flaskmatning i Sverige kommer att ha sitt första årsmöte på onsdag den 19:e februari kl 20. Årsmötet är endast för föreningens medlemmar. Mer information finns i den kallelsen som skickades ut till alla medlemmar 4:e februari. Om du har några frågor var god hör av dig till oss på info@flaskmatningisverige.se

Föreningen debatterar lagförslaget om modersmjölkersättning och reklam

Strax efter nyår blev det debatt i Brännpunkt, Svenska Dagbladet angående det nya lagförslaget om modersmjölksersättning. Debattörerna Gerd Brandell, Elisabeth Kylberg och Kristin Svensson vände sig mot den del av förslaget som gäller marknadsföring av bröstmjölksersättning i ”publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård”. De tolkade detta som marknadsföring i tidningar riktade till föräldrar och … Läs mer